Game Nhà nông nuôi vịt

vitvacasau

Cách chơi: bạn phải nhấn phím cách đúng thời điểm để đưa lũ vịt con qua hồ, tới với vịt mẹ. Coi chừng lũ cá sấu đói bắt mất vịt của bạn!


Page 1 of 11