nuoiech

Game Nhà nông nuôi ếch


Cách chơi: Dùng các phím mũi tên để điều khiển chú ếch rượt đuổi các con mồi và tiêu diệt chúng. Càng giết được nhiều con càng có nhiều điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>